Service

Belangrijke veiligheidswaarschuwing brander Buderus GB162 V1/ GB202 versie 2008 t/m 2009


Uit onze marktmonitoring van bovengenoemde toestellen is gebleken dat, wanneer de branderklemmen na het uitvoeren van onderhoud niet juist worden gesloten, de brander niet altijd voldoende wordt afgesloten. Hierdoor kunnen binnenin het toestel rookgassen ontsnappen, waardoor smeltschade kan ontstaan aan de binnenzijde van het toestel. Dit zou in uitzonderlijke gevallen kunnen leiden tot brand.

 

Sinds eind 2009 worden de ‘versie 1’-branders vervangen. In veel gevallen is deze brander de afgelopen jaren al door de installateur of door onze eigen servicedienst vervangen door een aangepaste brander, die onjuiste sluiting van de brander voorkomt. Echter nog niet alle betrokken branders zijn vervangen. Wij willen nu ook de resterende ‘versie 1’-branders uit de markt halen.

 

We hebben de installateurs in de Belgische markt van de vervanging op de hoogte gebracht. Uw installateur of Buderus Service zal deze vervanging uitvoeren tijdens het eerstvolgende servicebezoek of reguliere onderhoud. Samen met een betalend regulier onderhoud is deze vervanging kosteloos.

 

Goed onderhoud is cruciaal voor een goede en veilige werking van uw cv-toestel. Wij schrijven dan ook voor om minimaal één keer per twee jaar onderhoud te laten uitvoeren. Bovendien voldoet u hiermee aan de wettelijke verplichtingen.

 

Wij verzoeken u vriendelijk om uw medewerking te verlenen aan het vervangen van de brander van uw GB162 V1 of GB202 toestel. Wij realiseren ons dat deze actie voor u ongemak meebrengt, maar veiligheid voor u als gebruiker is voor ons de hoogste prioriteit.

 

Indien de brander van uw GB162 V1 of GB202 toestel na 2009 al is vervangen, dan is opnieuw vervangen niet nodig. In dat geval hoeft er geen actie ondernomen te worden. Neem bij twijfel over de vervanging contact op met uw installateur of Buderus Service via het nummer 078/050 780 of  mail.

Buderus