Documentatie

Tools voor EPB verslaggeving

Wat is de EPB? 

Het Energieprestatie en Binnenklimaat" van gebouwen (of EPB) is een regeling opgezet door de Belgische regering om het energieverbruik van gebouwen te verminderen. Het is verplicht voor nieuwbouw en renovaties die een bouwvergunning of een notificatie wordt verstuurd.

 

Wat is het doel?

Om de impact van onze verwarming op het milieu te limiteren, publiceerde de Europese Unie een PEB Richtlijn 2002/91 / EG, bekrachtigt door de Belgische regering in 2006. Het doel is het stimuleren van een verminderd energieverbruik in  commerciële, publieke en privé-gebouwen. Dit  met behoud van comfort voor de bewoners. Het doel van de EPC is energiehoeveelheid in kaart te brengen die nodig is voorde normale werking van een gebouw (voor het produceren van warm water, verwarming, ventilatie, etc.). Dit is het sensibiliseren van eigenaars, kopers en huurders over de energiezuinigheid van gebouwen en hun impact op het milieu.

Hoe werkt het?

Om te voldoen aan de Belgische wetgeving, is het noodzakelijk om een ​​EPB-certificaat (of ECP in Vlaanderen en CPE Wallonie) te verkrijgen. Dit geeft een classificatie van A tot G, de evaluatie van het energieverbruik van het  gebouw. Een label A geeft aan  dat een  gebouw zeer energiezuinig (minder dan 85 kWh / m2 / jaar) is, dit in tegenstelling tot het  G label  dat energie-intensief gebouw (via 510 kWh / m2 / jaar).

 

Echter, de PEB eisen verschillen naargelang het  type gebouw (woning, commerciële of openbare plaats) en regionale regelgeving (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams Gewest of Waals Gewest). Dit vertaalt zich op vlak van een  nieuwbouw op E (naar schatting energieprestatie) en K (geschatte efficiëntie van de isolatie). Merk op dat voor het niveau E van een ruimte te verbeteren, het vereist kan zijn   met  hernieuwbare energie te werken (zonnepanelen, warmtepompen, etc.).

Tenslotte projecten  die een lager niveau dan  niveau E, wat wettelijk vereist is, bereiken, komen in aanmerking voor een premie en een daling van de onroerende voorheffing op het huis in kwestie (afhankelijk van de regio).

 

Hoe kan het energiecertificaat berekenen?

De berekening van de energieprestatie van een lokaal hangt af van vele externe factoren die van invloed zijn energiebehoefte (zoals zonlicht het gebouw, isolatie, type installatie, de zelf-productie van energie, enz.) interne apparatuur die betrokken zijn bij het energieverbruik (verwarming, warm water, ventilatie, enz.)


Het EPB-certificaat is de "energie-identiteitskaart" van gebouwen. Dit mag alleen worden uitgegeven door een door het Gewest gecertifieerde PEB deskundige. Deze kaart toont de energie-rating van het gebouw, alsmede aanbevelingen voor verbetering. Het verkrijgen van een PEB certificaat is een wettelijke verplichting voor de eigenaar bij elke transactie van een onroerend goed (verhuur of verkoop, uitgezonderd in geval van vernieling van het gebouw. Het moet worden meegedeeld aan de koper of huurder voor de verkoop en moet in de aankondigingen van  goederen worden vermeld. In het geval van niet-naleving kunnen door de Gewesten sancties worden toegepast.

 

PEB certificaten hebben een geldigheidsduur van 10 jaar (5 jaar voor publieke gebouwen). Toch zijn ze verouderd van zodra het gebouw onderhevig is aan wijziging (bouw, grote renovatie of single, of verandering van het gebruik) De prijs van een certificaat is afhankelijk van de grootte van het pand, de aan- of afwezigheid van de plannen en de complexiteit van de installatie.

 

Welke veranderingen verwacht in de toekomst?

De EPB beperkingen zal strenger worden tot het einde van 2020, zodat woningen energiezuiniger. Vanaf 2021 zal de projecten waarvoor een bouwvergunning of een aanmelding vereist is, gedwongen worden om nog strengere normen het niveau "bijna-energieneutraal bouwen" (BEN) te voldoen.

 

Tools voor de professional

Buderus