Pers

Imprint

Machtiging - Deze website werd heel zorgvuldig samengesteld. Bosch Thermotechnology N.V./S.A. kan echter niet instaan voor de juistheid van de geleverde informatie. Bosch Thermotechnology N.V./S.A. sluit dan ook alle verantwoordelijkheid uit voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks resulteert uit het gebruik van deze website, behalve ingeval van opzettelijke misleiding of grove nalatigheid vanwege Bosch. 

Vergunning - De intellectuele eigendom in de Bosch website, zoals bv. patenten, merken en copyright, is beschermd. Deze website geeft geen vergunning tot het gebruik van intellectuele eigendom van Bosch of derden. 

Juridische opmerking - Bosch Thermotechnology N.V./S.A. dankt u voor uw bezoek op deze website en voor het belang dat u in onze producten stelt. Alle persoonlijke gegevens die werden ingevoerd worden opgeslagen, verwerkt en desgevallend doorgegeven aan ondernemingen van de Bosch Groep, maar enkel om u persoonlijk van dienst te kunnen zijn, om u productinformatie toe te sturen of u aanbiedingen te laten geworden. Bosch Thermotechnology N.V./S.A. waarborgt dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, conform de wetgeving op de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer. U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bosch Thermotechnology N.V./S.A., Zandvoortstraat 47, 2800 Mechelen, privacy@bosch-thermotechnology.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

© Bosch Thermotechnology n.v./s.a., Mechelen

 

Bosch Thermotechnology n.v./s.a. 
BUDERUS 
Zandvoortstraat  47
2800 Mechelen
Tel.: +32 16 40 30 20 
Fax: +32 16 40 04 04 
E-mail: Contactformulier

Zaakvoerder: Adelbrecht Kornelis

BTW BE0403.598.687 
HRL/RCL 34.384 

Handelsmerken - Behalve indien anders gestipuleerd zijn alle handelsmerken op de Buderus websites beschermd door de wet op de handelsmerken. Dit is vooral van toepassing op Buderus handelsmerken, signets, firmalogo's en emblemen. De merken en designelementen die op onze site gebruikt worden zijn de intellectuele eigendom van Bosch Thermotechnology n.v./s.a. 

© Copyright 2017
Alle rechten voorbehouden. Tekst, beelden, grafische gegevens, klank, animatie en video's evenals de compilatie ervan op de Buderus website zijn beschermd door copyright en andere commerciële beschermingsrechten. De inhoud van deze websites mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk gemaakt voor commerciële doeleinden. Sommige websites van Bosch bevatten ook foto's die beschermd zijn door het copyright van derden.

 

 


Entypo pictograms by Daniel Bruce - www.entypo.com
Linecons by Designmodo - http://designmodo.com/linecons-free
Font Awesome by Dave Gandy - http://fontawesome.io
 

Buderus